Udoli stinu online dating redheaddating com

Rated 3.81/5 based on 797 customer reviews

Druh kolo jeli vichni na m, u je nezajmal vsledek, jen m porazit a zase dostali nejm vteinu.

Jel jsem pln plynule, zdlo se mi pomalu, ale nemohl jsem nic dlat. A to se i tady vyhrvalo o desetinky nebo i setinky.Protoe jsme tak naueni vechno dosahovat tlakem, bojem, srovnvnm s druhmi, tmi zzranmi slovky MUS͊! Odmala jsme doslova tlaeni kvkonm, ale mlokdo se doke sm sebe zeptat, co vlastn chce? Kdy jsme si mysleli, e vkony lze dosahovat jen velkm tlakem na sebe a prosazovat se lokty. Vdosplosti pak kolikrt ani nevme, co vlastn chceme.Po nm toto uvolnn i pohodu zaal do vrcholovho lezen pinet Chris Sharma, skterm jsem tak na Svtovch pohrech hodn hovoil.Ale myslm, e tehdy na to na zvodech jet neuzrla doba, take ze zvod asi hlavn proto, e tam ta atmosfra byla jet hodn egocentrick, tak vycouval.

Leave a Reply